da:Juridisk meddelelse DK/DA

Juridisk meddelelse

Juridisk meddelelse 
SEAT CUPRA, S.A.U. 2021 er en spansk virksomhed med hovedsæde på adressen Autovía A-2, Km 585 – 08760 Martorell, virksomhedsregistreringsnummer A-62390653 og registreret i virksomhedsregistret i Barcelona under bind 43621, folio 205, blad B-223602 (nedenfor benævnt “SEAT SPORT”). E-mail:Customercare@cupraofficial.dk

Brugerbetingelser

De aktuelle brugerbetingelser (nedenfor benævnt “Brugerbetingelser”) fastsætter brugen (herunder enkel adgang) af CUPRA websitet, inklusive alt indhold og alle serviceydelser, som tilbydes på websitet. Alle personer med adgang til det aktuelle website betragtes som ”Brugere” og accepterer altid udtrykkeligt automatisk og frivilligt de heri omtalte gældende brugerbetingelser, når han/hun går ind på websitet, såvel som de særlige betingelser, hvis disse er relevante.

SEAT CUPRA, S.A.U. 2021 forbeholder sig altid ret til egenhændigt at ændre strukturen og designet af dette website, at variere eller fjerne serviceydelser eller indhold såvel som betingelserne og/eller brugen af websitet på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsel.

Brugeren anerkender og accepterer frivilligt og udtrykkeligt, at brugen af websitet altid ene og alene sker på hans/hendes eget ansvar.

Under brug af websitet forpligter brugeren sig til på ingen måde at handle således, at det kan skade SEAT CUPRA, S.A.U. 2021s eller tredjeparters interesser eller rettigheder, eller skade og overbelaste SEAT CUPRA, S.A.U. 2021s website eller gøre det ubrugeligt, eller optræde således, at det på en hvilken som helst måde kan hindre normal brug af førnævnte website. I særlig grad forpligter brugeren sig til ikke at udføre nogen af nedenstående handlinger:

At bruge websitet og/eller dets indhold i modstrid med gældende lov, de aktuelle brugerbetingelser, god moral, skik og brug samt vedtagen offentlig orden eller med ulovlige formål for øje eller med henblik på at krænke SEAT CUPRA, S.A.U. 2021s eller tredjeparters rettigheder og interesser.

At anvende websitet og/eller dets indhold på andre private eller kommercielle websites eller på kommerciel eller professionel vis at bruge et sådant website eller at inkludere hyperlinks til websitet eller indholdet på samme.

At kopiere, ændre, dekompilere, demontere eller udføre reverse engineering, tildele licenser, lease, sælge eller efterligne websitet, dets indhold eller software.

At videresende vira eller andre skadelige komponenter, som kan påvirke, forringe eller beskadige websitet og/eller dets indhold eller som kan forstyrre andre brugeres anvendelse af og fornøjelse ved websitet.

Immaterielle og industrielle rettigheder

Alle intellektuelle og industrielle rettigheder til websitet (herunder men ikke begrænset til dets software, tekster, billeder, lyde, animationer, videoer, arbejde, designs, logoer, varemærker, andre kendetegn, databaser og alt andet indhold, der udgør en del af dette website etc.) (i det følgende benævnt ”Intellektuelle og industrielle rettigheder”) tilhører udelukkende SEAT CUPRA, S.A.U. 2021 eller, hvis relevant, tredjeparter (SEAT CUPRA, S.A.U. 2021s licenshavere og licensgivere), uafhængigt af, om disse er registreret eller ej.

De heri indeholdte brugerbetingelser skal ikke fortolkes således, at de overdrager nogen form for intellektuelle eller industrielle rettigheder til websitet eller nogen af dets dele og/eller indholdet heraf, bortset fra den begrænsede tilladelse, som brugeren tildeles, til kun at browse rundt på websitet i privat øjemed.

Brugeren må ikke udnytte førnævnte intellektuelle og industrielle rettigheder, såsom reproduktion, distribution, offentlig kommunikation (herunder at gøre indholdet tilgængeligt via internettet) og omdannelse, med mindre tilladelse udtrykkeligt er meddelt af SEAT CUPRA, S.A.U. 2021.

I tillæg hertil er det forbudt at videregive, udtrække, genbruge, videresende eller på anden vis, helt eller delvist, anvende rettighederne i et hvilket som helst medium eller at støtte nogen af de dele på websitet, som tilhører SEAT CUPRA, S.A.U. 2021, uden forudgående og udtrykkeligt samtykke fra virksomheden.

Produkter

Selv om SEAT CUPRA, S.A.U. 2021 gør sit bedste for at sikre, at de informationer, der er indeholdt på dette website, er opdaterede og præcise, må sådanne informationer kun anses som vejledende, hvorfor applikationens formål udelukkende skal opfattes som et vejledende element, der stiller generelle data til rådighed, men ikke detaljerede eller specifikke informationer om produkter og serviceydelser, som optræder på nævnte website. På denne baggrund kan nævnte informationer være underlagt ændringer, og de må ikke forstås derhen, at de repræsenterer et tilbud på eller reklame for samt markedsføring af produkter eller serviceydelser med tilknytning til SEAT CUPRA, S.A.U. 2021.

SEAT CUPRA, S.A.U. 2021 står altid klar til at give dig præcis information om hele udvalget af produkter og serviceydelser, som det aktuelle website indeholder, ligesom vi kan tilbyde dig mere detaljerede data med henblik på at opfylde dine behov og præferencer.

Ansvars- og garantifraskrivelse

SEAT CUPRA, S.A.U. 2021 er ikke ansvarlig for fejl, som påvirker vores server eller kommunikationsnetværket, ligesom vi ikke er ansvarlige for problemer, som skyldes brug af webbrowsere, der er fejlbehæftede eller mangler opdatering. Desuden er SEAT CUPRA, S.A.U. 2021 ikke ansvarlig for fejl eller unøjagtigheder på samt sandfærdigheden eller regelmæssig opdatering af indholdet af websitet.

Alle, som besøger websitet, er eneansvarlige for adgangen til dette website og for enhver brug af det indhold, som websitet præsenterer. SEAT CUPRA, S.A.U. 2021 er ikke ansvarlig for konsekvenser eller skader, der måtte opstå som følge af en sådan adgang til eller brug af informationerne. SEAT CUPRA, S.A.U. 2021 er ikke ansvarlig for sikkerhedsfejl eller skader, som skyldes brugerens computersystem (hardware og software) og/eller de filer eller dokumenter, der er gemt på samme. SEAT CUPRA, S.A.U. 2021 er i særlig grad ikke ansvarlig for forekomsten af vira på brugerens computer, browsersvigt, forstyrrelser i telefonlinjer, internetforbindelse, interferens, udeladelser eller afbrydelser af den operationelle funktion af brugerens elektroniske system og, helt generelt, for årsager uden for virksomhedens kontrol.

SEAT CUPRA, S.A.U. 2021 forbeholder sig ret til at nægte brugeren adgang, hvis der er dokumentation for, at brugen af de tilbudte serviceydelser udføres på svigagtig vis, ligesom vi forbeholder os ret til at indbringe sagen for domstolene for at forsvare vores rettigheder eller midlertidigt og uden forudgående varsel at suspendere adgangen til websitet i tilfælde af vedligeholdelsesarbejde, reparation, opdatering eller optimering.

Links til andre websites

For at forbedre din oplevelse af websitet indeholder det links til andre websites. Brugen af disse er underlagt andre brugerbetingelser eller andre politikker for beskyttelse af personlige oplysninger. Vi udveksler under ingen omstændigheder personoplysninger med sådanne eksterne websites. SEAT CUPRA, S.A.U. 2021 er ikke ansvarlig for indholdet af eller andre aspekter vedrørende websites, som tilhører eller administreres af tredjeparter. Dette gælder også for websites, der er en del af SEAT Group.

Brugerne må ikke indføje links til andre websites, med mindre SEAT CUPRA, S.A.U. 2021 udtrykkeligt har givet tilladelse hertil.Responsibility regarding the access to social networks


Ansvar for adgang til sociale netværk


SEAT CUPRA, S.A.U. 2021 er under ingen omstændigheder ansvarlig for indholdet på sociale netværk, som brugeren har adgang til ved hjælp af dette website, da disse netværk har deres egne brugerbetingelser og politikker for beskyttelse af personlige oplysninger.

SEAT CUPRA, S.A.U. 2021 er fritaget for ethvert ansvar for, at sådanne sociale netværk fungerer korrekt, for sandheden og lovligheden af det indhold eller de informationer, som tilgås, og for skader, som brugeren lider som følge af brug af sådanne data.

Vilkårenes uafhængighed

Ulovlighed eller ugyldighed af enhver klausul i disse brugsbetingelser påvirker ikke gyldigheden af andre klausuler, så længe parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til disse brugsbetingelser ikke påvirkes på en afgørende måde. Afgørende forstås som enhver situation, der alvorligt skader enhver af parternes interesser eller påvirker formålet med disse brugsbetingelser. Sådanne klausuler skal erstattes eller inkluderes i andre klausuler, der i henhold til lovgivningen tjener samme formål som den erstattede klausul.


Gældende lovgivning og retskompetence


Enhver tvist eller klage, der måtte opstå som følge af fortolkningen eller håndhævelsen af nærværende brugsbetingelser, er underlagt spansk ret og afgøres ved domstolene og de øvrige retsinstanser i byen Barcelona.

Brugere, der handler som forbrugere, kan også indsende enhver tvist, der opstår af eller i forbindelse med disse brugsbetingelser, til alternativ tvistbilæggelse (herefter kaldet "ATB"), hvis relevant. Du kan se listen over tilgængelig ATB på Europa-Kommissionens platform på følgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


© SEAT CUPRA, S.A.U. 2021. Reproduktion er ikke tilladt – hverken helt eller delvis. Alle rettigheder forbeholdes.